kategoriak

Kategoria
Urte
Distantzia
Benjamina
Jaioak 2013 urtean edo beranduago
600m
Kimuak
Jaioak 2011 eta 2012 urteotan
1,000 m
Ahurrak
2009 eta 2010 urteetan jaioak
2,000 m
Kadeteak
2008 urtean jaioak
2,000 m
Paralinpiko egokitua
-
1,000 m
Paralinpikoa Kirol trebetasuna
-
1,000 m
Jubenila
2006 eta 2007 urteetan jaioak
4,120 m
Juniorra
2004 eta 2005 urteetan jaioak
4,120 m
Seniorra
34 urte arte
8,240 m
Helduak
35 urte edo gehiago
8,240 m